Οικομουσείο Μαραθάσας Λεμεσού

logo_white_small

Οικισμοί – Τέχνες

Η ενότητα “Οικισμοί – Τέχνες” σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συγκέντρωση των σημείων ενδιαφέροντος και πόρων που άπτονται των στοιχείων που σχετίζονται με τους οικισμούς (εσωτερικά ή εξωτερικά) και κάθε είδους παραδοσιακή τέχνη.

Τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε θέση οικισμών, ένταξη στο περιβάλλον, κτίσματα με αρχιτεκτονική ενδιαφέρον, δρόμους, μονοπάτια καθώς και σε παραδοσιακές τέχνες, εργαστήρια, τεχνίτες, κλπ.