Οικομουσείο Μαραθάσας Λεμεσού

Ομάδα εργασίας

Για το σχεδιασμό και την πρόταση δημιουργίας του Ανοικτού Οικομουσείου Μαραθάσας Λεμεσού συνεργάστηκε πλειάδα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του εταίρου Δ4 -ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Συντονιστής:

 • Γούσιος Δημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ. Γεωγράφος-Χωροτάκτης, με εξειδίκευση στην εδαφική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών (dngoussios@gmail.com).

 

Βοηθός συντονιστή:

 • Γάκη Δήμητρα, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ. Γεωργο-οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και διαχείριση αγροτικών περιοχών -εδαφική ανάπτυξη (dimgaki@hotmail.com)

 

Βασικός Επιστημονικός Συνεργάτης/ Εμπειρογνώμονας:

 • Παυλής Ευάγγελος, Δρ Γεωγράφος, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και λειτουργία Ανοικτού Οικομουσείου (ο τόπος ως οικομουσείο) και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Συγκρότηση/οργάνωση θεματικών διαδρομών, Συντονισμός και Συμβουλευτική (epavlis@aua.gr)

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες/ Εμπειρογνώμονες:

 • Κουρέτας Δημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, συνεργάτης με εξειδίκευση στην τεκμηρίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων αγροδιατροφής (dkouret@uth.gr)
 • Στυλιανός Κουζελέας, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δρ Αρχιτέκτονας, συνεργάτης με εξειδίκευση στην ανάπτυξη διαδραστικών ψηφιακών απεικονίσεων. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας με διαδραστικές πολυμεσικές αναπαραστάσεις των σημείων ενδιαφέροντος με γεωγραφική αναφορά, διαδραστική πολυμεσική χαρτογράφηση των θεματικών διαδρομών και ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικών κινησιοχαρτών, σύνδεση με εφαρμογή χαρτογράφησης (stelios_kouzeleas@yahoo.fr).
 • Φαρασλής Ιωάννης, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, συνεργάτης Δρ. Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση στην ψηφιακή απεικόνιση και χαρτογράφηση. Παροχή δεδομένων πακέτου εργασίας, δημιουργία εφαρμογής χαρτογράφησης (faraslis@uth.gr).
 • Μαρδάκης Πρόδρομος, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ. Χωροτάκτης, συνεργάτης με εξειδίκευση στην οργάνωση και διαχείριση του χώρου (pmard2@gmail.com)
 • Απόστολος Σταγιάννης, Δρ Οικονομολόγος (Financial Advisors Co.), συνεργάτης με εξειδίκευση στο Επιχειρηματικό Σχέδιο (stagiannis1@yahoo.gr)
 • Φελέκης Σεραφείμ, MSc Χωροτάκτης, συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εξειδίκευση στις χαρτογραφήσεις και στις διαβουλεύσεις (sfelekis@engineer.com)
 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), εξωτερικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με εξειδίκευση στην αγροοικολογία και τη βιοποικιλότητα για την αποτύπωση της πανίδας – χλωρίδας της περιοχής, της ποικιλίας οικοσυστημάτων-αγροτικών τοπίων καθώς και τη σχέση τους με τα γεωργική δραστηριότητα. Συμμετείχε με τους ερευνητές Βαρνάβα, Α., Μανδουλάκη, Α., Σταυρινίδης, Μ. Μαγγανάρης, Γ., και τους συνεργάτες τους Τζυρκαλλή, Ε., Βογιατζάκης, Ι., από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία (m.stavrinides@cut.ac.cy)
 • FoodOxys, spin-off εταιρεία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εξειδίκευση στην τεκμηρίωση ποιοτικών χαρακτηριστικά προϊόντων(info@foodoxys.com)
 • ALA PLANNING Partnership Consultancy L.L.C. με εξειδίκευση στις πολεοδομικές μελέτες και στη διαχείριση του χώρου (info@alaplanning.com)

 

Ο εταίρος Δ4 –ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του Ανοικτού Οικομουσείου Μαραθάσας Λεμεσού συνεργάστηκε με τους εταίρους: