Οικομουσείο Μαραθάσας Λεμεσού

logo_white_small

Μονοπάτια – Εκδρομικοί χώροι

Η ενότητα “Μονοπάτια – Εκδρομικοί χώροι” σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συγκέντρωση των σημείων ενδιαφέροντος και πόρων που άπτονται των στοιχείων που σχετίζονται με μονοπάτια, φυσικές διαδρομές και κατάλληλους χώρους για εκδρομές.
Τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε φυσικά ή τεχνητά μονοπάτια στο φυσικό περιβάλλον, σε εκδρομικούς χώρους αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κλπ.