Οικομουσείο Μαραθάσας Λεμεσού

logo_white_small

Μνημεία – Πολιτισμός

Η ενότητα “Μνημεία – Πολιτισμός” σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συγκέντρωση των σημείων ενδιαφέροντος και πόρων που άπτονται των στοιχείων που σχετίζονται με μνημεία πολιτισμού πάσης φύσεως.

Τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ιερές μονές με ιστορική, αρχιτεκτονική και μνημειακή αξία, σε αρχιτεκτονήματα με ιδιαίτερο ιστορικό, κατασκευαστικό ή αισθητικό ενδιαφέρον, όπως πέτρινα γεφύρια και κατασκευές, κλπ.