Οικομουσείο Μαραθάσας Λεμεσού

01

Οικομουσείο Μαραθάσας

Πρόδρομος, κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο στη γεωγραφική περιφέρεια της Μαραθάσας

02

Οικομουσείο Μαραθάσας

Γιοφύρι του Δράκου, Τρεις Ελιές, κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο στη γεωγραφική περιφέρεια της Μαραθάσας

03

Οικομουσείο Μαραθάσας

Τρεις Ελιές, κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο στη γεωγραφική περιφέρεια της Μαραθάσας

04

Οικομουσείο Μαραθάσας

Καλαθοτεχνία, κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο στη γεωγραφική περιφέρεια της Μαραθάσας

05

Οικομουσείο Μαραθάσας

Αγιογραφία, κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο στη γεωγραφική περιφέρεια της Μαραθάσας

previous arrow
next arrow

Marathasa's Ecomuseum

Ανοικτό Οικομουσείο Μαραθάσας

Το Ανοικτό Οικομουσείο Μαραθάσας Λεμεσού λειτουργεί στις αγροτικές κοινότητες Καμινάρια, Τρεις Ελιές, Λεμύθου, Παλιόμυλος και Πρόδρομος και βασίζεται στην ιδέα διασύνδεσης τοπικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικού και γεωφυσικού περιβάλλοντος καθιστώντας την περιοχή ελκυστική ως εναλλακτικό τουριστικό αλλά και εκπαιδευτικό προορισμό.

Our goal

Αναπαράσταση Οικομουσείου Μαραθάσας

Στόχος της Αναπαράστασης του Οικομουσείου Μαραθάσας είναι να αναδείξει πιλοτικά με τρόπο γλαφυρό, κατανοητό και λειτουργικό τόσο το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, όσο και τους αντίστοιχους γαιότοπους. Στην υπηρεσία αυτού του σκοπού, έχει αναπτυχθεί μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που συνεισφέρει στην οπτική και χωρική αντίληψη των επισκεπτών μέσω διαδραστικών πολυμεσικών αναπαραστάσεων σημείων ενδιαφέροντος με γεωγραφική αναφορά, διαδραστικών θεματικών διαδρομών, πολυμεσικών κινησιοχαρτών και διαδραστικών 3Δ χαρτογραφήσεων.

Ενεργή συμμετοχή

Εγγραφές και συνδρομές μελών στο Οικομουσείο